Jak wdrożyć i rozliczyć Amazon DevOps Guru?

Każdy dzień zespołu DevOps zaczyna się tak samo – sprawdzeniem, czy system działa poprawnie i czy nagle coś się nie zmieniło. Krótko mówiąc, przegląd incydentów z systemu monitoringu. Czy można ten proces zautomatyzować, oszczędzając czas naszych specjalistów? TAK! Naprzeciw wychodzi AWS z usługa, która skutecznie w tym pomaga – Amazon DevOps Guru.

3 minuty czytania

Amazon DevOps Guru to połączenie dwóch elementów. Po pierwsze monitoringu, który na co dzień wykonujemy za pomocą Cloudwatch wraz z X-Ray i po drugie śledzenia zmian wykonywanych z użyciem AWS Config i CloudTrail (co w praktyce prawie zawsze pomijamy). W tym artykule znajdziesz praktyczne informacje pozwalające wdrożyć to rozwiązanie w Twojej firmie!

Funkcjonalności Amazon DevOps Guru

Uruchomienie usługi DevOps Guru to dosłownie kilka kliknięć. W tle tworzy się rola IAM nadająca uprawniania usłudze do analizy środowiska.

Po uruchomieniu pierwszy proces zapoznaje się z naszym środowiskiem.

Po zapoznaniu się widzimy, co znajduje się na naszej platformie.

Ponieważ DevOps Guru jest narzędziem z chmury AWS, to zgodnie z jej podejściem posiada integrację z SNS, czyli systemem powiadomień.

Na podstawie analizy naszego środowiska otrzymujemy zestawienie błędów wraz z rekomendacjami, co konkretnie powinniśmy wykonać w danym przypadku.

Kolejny raport przedstawia te same informacje, ale w formie proaktywnej, czyli jest wynikiem połączenia zagregowanych metryk z systemem napędzanym przez uczenie maszynowe, którego zadanie to wykrywanie anomalii.

Jak łatwo zauważyć, otrzymujemy dane, które przestawiają zestaw tego, co należy zweryfikować.

Integracja tego rozwiązania chociażby z platformą Pager Duty pozwala w reprodukowany sposób utworzyć scenariusze zarządzania i utrzymania środowiska przez zespół. Do tego upraszcza procesy utrzymania SLA, które deklarujemy jako zespół.

Amazon DevOps Guru – ile to kosztuje?

Skoro wszystko tak pięknie działa, to ile nas to będzie kosztować? Jak to zwykle jest płacimy za zasoby, a w tym przypadku za każdy analizowany zasób z dokładnością co do godziny.

Dla przykładu środowisko, które składa się z: 2 wiadra 😊 (bucket) S3 oraz 10 instancji EC2 będzie nas kosztować nie więcej niż 14 USD miesięcznie.

Środowisko zdecydowanie większe więc: 15 bucket-ów S3, 50 EC2, do tego 2 instancje RDS oraz ELB to koszt już blisko 100 USD.

Amazon DevOps Guru – jakie wspiera usługi?

Na chwilę obecną (a dokładnie dzień pisania tego artykułu) Amazon DevOps Guru integruje się z:

 • Amazon API Gateway (API Gateway)
 • Auto Scaling groups in Amazon EC2
 • AWS CloudFormation (AWS CloudFormation)
 • Amazon CloudFront (CloudFront)
 • Amazon CloudWatch (CloudWatch)
 • Amazon DynamoDB (DynamoDB)
 • Amazon DynamoDB Stream
 • AWS Elastic Beanstalk (Elastic Beanstalk)
 • Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)
 • Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS)
 • Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS)
 • Elastic Load Balancing (Elastic Load Balancing)
 • Amazon ElastiCache (ElastiCache)
 • Amazon Elasticsearch Service
 • Amazon Kinesis Data Streams (Kinesis Data Streams)
 • AWS Lambda (Lambda)
 • Amazon Redshift
 • Amazon Relational Database Service (Amazon RDS)
 • Amazon Route 53 (Route 53)
 • Amazon SageMaker (SageMaker)
 • Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS)
 • Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS)
 • Amazon Simple Storage Service(Amazon S3)
 • Amazon Simple Workflow Service (Amazon SWF)
 • Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC)
 • Amazon Virtual Private Cloud NATGateway
 • AWS Step Functions (Step Functions)

Podsumowanie

Wprowadzanie tego rozwiązania jest kolejnym krokiem w zautomatyzowanej implementacji metodyki DevOps. Amazon DevOps Guru znacząco ułatwia zarządzanie środowiskiem zbudowanym w oparciu o platformę AWS. Ja już wykorzystałem Amazon DevOps Guru u jednego z naszych klientów. Zapytaj, czy Tobie to rozwiązanie również pomoże!