API na Serverless: Oszczędność Czasu i Kosztów

W dzisiejszym świecie, czas to pieniądz. Firmy, które oferują usługi online, coraz częściej wybierają rozwiązania serverless, takie jak AWS Lambda, DynamoDB, API Gateway i Amazon Simple Queue Service (SQS), aby zoptymalizować swoje koszty i przyspieszyć dostarczanie produktów. W tym artykule przyjrzymy się, jakie korzyści przynosi wykorzystanie tych usług serverless, a także jakie darmowe opcje oferuje Amazon Web Services (AWS).

3 minuty

W dzisiejszym świecie, czas to pieniądz. Firmy, które oferują usługi online, coraz częściej wybierają rozwiązania serverless, takie jak AWS Lambda, DynamoDB, API Gateway i Amazon Simple Queue Service (SQS), aby zoptymalizować swoje koszty i przyspieszyć dostarczanie produktów. W tym artykule przyjrzymy się, jakie korzyści przynosi wykorzystanie tych usług serverless, a także jakie darmowe opcje oferuje Amazon Web Services (AWS).

Serverless: Co to właściwie oznacza?

Serverless to architektura, która pozwala developerom skupić się na tworzeniu kodu bez konieczności martwienia się o zarządzanie serwerami czy infrastrukturą. W kontekście AWS, usługi takie jak AWS Lambda, DynamoDB, API Gateway i SQS pozwalają na budowanie aplikacji bez konieczności zarządzania serwerami czy maszynami wirtualnymi. To oznacza, że nie ma konieczności płacenia za niepotrzebne zasoby, a usługi te dostosowują się automatycznie do aktualnego obciążenia.

AWS Lambda: Elastyczne i kosztoszczędne rozwiązanie

AWS Lambda to usługa umożliwiająca uruchamianie funkcji w chmurze bez konieczności zarządzania serwerem. To rozwiązanie jest wyjątkowo elastyczne, ponieważ dostosowuje się do rzeczywistego obciążenia. Oznacza to, że płacisz tylko za to, co faktycznie zużyjesz. AWS Lambda oferuje także always free tier, dzięki któremu możesz uruchamiać swój kod aż do miliona razy w ciągu miesiąca za darmo, nie zważając na to jak długo posiadasz konto.

DynamoDB: Szybka i skalowalna baza danych

DynamoDB to w pełni zarządzana i szybka baza danych NoSQL. Jest idealnym rozwiązaniem do przechowywania danych, które wymagają szybkiego dostępu i skalowalności. To również usługa, która dostępna jest w always free tierze, co oznacza, że za darmo możesz w niej przechowywać aż do 25 GB danych oraz po 25 operacji zapisu oraz odczytu na sekundę, co starcza na aż 200 milionów zapytań na miesiąc

API Gateway: Łatwe zarządzanie API

Amazon API Gateway to usługa umożliwiająca tworzenie, zarządzanie i udostępnianie interfejsów API. Zarówno HTTP, REST oraz WebSocket. Pozwala to na łatwe dostarczanie usług webowych oraz zarządzanie ruchem do Twoich funkcji AWS Lambda. To jedyna z usług na naszej liście posiadająca tylko 12 miesięcy free tiera, który pozwala nam na aż milion zapytań co miesiąc. Jednak nawet po 12 miesiącach, koszt tej usługi wynosi od 1$ do 8$ miesięcznie jeśli liczyć w granicach miliona zapytań miesięcznie.

Amazon SQS: Zarządzanie kolejkami z wiadomościami

Amazon Simple Queue Service (SQS) to usługa umożliwiająca tworzenie kolejek z wiadomościami, co jest przydatne w przypadku zadań, które można wykonać asynchronicznie. Usługa ta jest dostępna w always free tier, co oznacza, że możesz co miesiąc wysłać do kolejki aż milion wiadomości bez opłat.

Podsumowanie

Wykorzystanie usług serverless, takich jak AWS Lambda, DynamoDB, API Gateway i SQS, może przynieść wiele korzyści, zarówno pod względem oszczędności czasu, jak i kosztów. Gdyż taka przykładowa dobrze zaprojektowana aplikacja wraz z przemyślaną bazą danych przy ruchu około 10 tysięcznym miesięcznie, będzie nas kosztować mniej niż mały serwer, a dodatkowo jest to niezadowne rozwiązanie ze względu na skalowalność, co oznacza że twoja aplikacja nigdy nie zazna obciążeń. Dzięki czemu, można skoncentrować się na tworzeniu wartościowych aplikacji i usług, zamiast tracić czas na zarządzanie infrastrukturą. Serverless to przyszłość rozwoju aplikacji w chmurze, a AWS oferuje narzędzia, które pozwalają to wykorzystać w pełni.